Het gestolen beeld in betere tijden

ware grootte
600 x 800px (576,2Kb)
foto: Gerard 's-Gravendijk/KidOR

Het gestolen beeld in betere tijden

Reconstructie gestolen Watersnood Monument Halsteren

in dossier: [KidOR) | Krot & Co, Kunstenaarscollectief | Vermunt, Léon

10 november 2012 Auke
(bron: persbericht gemeente Bergen op Zoom) Op 1 februari 2013 is het zestig jaar geleden dat de watersnoodramp in de gemeente Bergen op Zoom plaatsvond. In Halsteren en Lepelstraat vielen destijds 68 slachtoffers. De gemeenteraad vindt dat inwoners recht hebben op een beeldende herinnering aan de gevallen slachtoffers en wil daarom de vier herdenkingsmonumenten in de gemeente herstellen. De gemeente Bergen op Zoom maakt zich samen met verschillende partijen sterk om dit voor 1 februari aanstaande te realiseren. Bovendien voert de gemeente overleg met vertegenwoordigers uit Halsteren en Lepelstraat, die willen bijdragen aan activiteiten rondom de zestigste herdenking.

Reconstructie gestolen Watersnood Monument Halsteren
Het gestolen Watersnoodmonument Halsteren wordt in ere hersteld. Gemeente, dorpsraad Halsteren, Rabobank Het Markiezaat en Kiwanis Club Bergen op Zoom investeren gezamenlijk in de reconstructie van het monument van de hand van Leon Vermunt. Sinds 2009 is op de plek van het gestolen monument, naast het Raadhuis, slechts de sokkel te zien. Het nieuwe monument komt meer in het zicht te staan. Dit is een van de maatregelen om een tweede diefstal te voorkomen. Ook op de nieuwe plek staat het kunstwerk tegen de achtergrond van de polder met zicht op de Kromstraat.

Opknapbeurt voor herdenkingsmonumenten
Het herdenkingsmonument aan de begraafplaats in Lepelstraat verkeert in redelijke staat. In november worden de grafstenen voorzichtig schoongemaakt en kleine beschadigingen hersteld. Stichting Kerkhof Lepelstraat neemt het dagelijkse onderhoud voor haar rekening. Voor het monument, gelegen op de begraafplaats achter de Quirinuskerk, is de restauratie al in volle gang. Parochie Sint Christoffel heeft daartoe het initiatief genomen en de financiele middelen bij elkaar gekregen. Deze parochie zet zich in voor het behoud van het kerkhof achter de Sint Quirinuskerk (het Lindelaantje). Zij voert ook het dagelijkse onderhoud uit van het monument.
Het herdenkingsmonument Signalen in het Landschap, gelegen aan de Slikkenburg/Sint Ignatiusdijk, verkeert ook in redelijke staat. Maar met name de bordjes, met daarop uitspraken van ooggetuigen, zijn niet meer leesbaar. Kunstenaarscollectief Krot & Co gaat het kunstwerk herstellen vanuit het gemeentelijke onderhoudsbudget voor kunst in openbare ruimte.

Herdenkingsactiviteiten
In augustus heeft de gemeente overleg gehad met vertegenwoordigers uit Halsteren en Lepelstraat over de activiteiten rondom de zestigste herdenking van de watersnoodramp. Zij willen in 2013 iets doen ter nagedachtenis aan deze ramp. Besloten is dat zowel Halsteren als Lepelstraat een eigen herdenkingsbijeenkomst organiseren. Daarnaast komt Heemkunde Kring Halchterth met een fototentoonstelling. Ook het Markiezenhof speelt in op de herdenking. Zo is er van 1 februari tot en met 31 juli een tentoonstelling in tuinzaal 1 en 2. Daarnaast staat een van de Hofzaallezingen in het teken van de watersnoodramp. Kees Slager verzorgt deze lezing op 29 januari 2013. Hij schreef onder de titel `De Ramp' een kritische reconstructie van de gebeurtenissen tijdens de rampnacht.

terug

Zoek in kidor.nl
resultaten sluiten