stichting Kunst in de Openbare Ruimte

De stichting [KidOR) is binnen de gemeente en bij de burgers van Bergen op Zoom hét aanspreekpunt voor wat betreft het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte.

Daar waar bij de inrichting van een stad doorgaans zakelijke en planologische overwegingen het stadsbeeld bepalen, bieden kunstuitingen de mogelijkheid om ruimte te geven aan het beleven van van menselijke emoties. De openbare ruimte is immers de plek waar het collectieve leven plaats vindt, waar mensen elkaar ontmoeten, spelen, praten, werken, beminnen, et cetera waar ze samen een samenleving vormen en zich dus ook thuis moeten kunnen voelen. Daar waar kunstuitingen een dieper liggende boodschap vertolken, kunnen ze prikkelen en tot denken aanzetten en daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van waarden en normen. Kunstobjecten kunnen tevens gezien worden in een symbolische betekenis, als tekens die de openbare ruimte markeren, afgrenzen en duiding geven in de betekenis van: dit is openbaar, dit is van ons allen.


masterplan icon pdf (936 kb)

organisatie
colofon

Om pdf-bestanden te kunnen lezen, heeft u de Acrobat Reader versie 6.0 of hoger nodig. Mocht u niet beschikken over de Acrobat Reader, dan kunt u dit programma gratis downloaden (voor zowel Windows als Macintosh) door op de volgende button te drukken: get acrobat reader