reeds gerealiseerde projecten

Beeldenroute Borgvliet
De gemeente Bergen op Zoom heeft ruim een jaar geleden aan Stichting KidOR gevraagd om in de wijk Borgvliet op een aantal plaatsen kunstwerken te realiseren. Een werkgroep van bewoners uit de wijk heeft onder leiding van Peter Pel een jaar lang een zoektocht gehouden naar passende kunstwerken.

Bergen op Zoom noord
Stichting [KidOR) heeft van de gemeente Bergen op Zoom de opdracht gekregen een kunstuiting te realiseren in Bergen op Zoom noord.
Het gebied betreft de wijken Meilust, Tuinwijk en Noordgeest.

Na inventarisatie van het werkgebied is besloten een brede werkgroep samen te stellen met o.a. plaatselijke kunstenaars.
Onder deskundige leiding heeft de werkgroep een vijftal interessante opdrachtomschrijvingen geformuleerd.
De bewoners van Bergen op Zoom noord hebben hun voorkeur uitgesproken voor íhet geluidsschermí op het kruispunt Halsterseweg / Randweg- noord.
Drie kunstenaars hebben opdracht gekregen om een schetsontwerp te maken voor die locatie.
Uit de drie schetsontwerpen is door de bewoners van Bergen op Zoom noord gekozen voor TussenStop, een kunstwerk dat is ontworpen door GabriŽl Lester en Martine Vledder uit Amsterdam.

Project Lepelstraat
In Lepelstraat wordt in het kader van de herinrichting op een centrale plaats in het dorp een beeld gerealiseerd.
Na een lange zoektocht is kunstenaar Hans Blank uit den Oever gekozen om het kunstwerk te maken.

Korenbeursplein
De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft in 2009 de beleidsnota PleinenPlan Stadskern Noord-Oost vastgesteld om te komen tot een opwaardering van dit deel van de binnenstad. Het plan voorziet in een gebiedsgerichte aanpak, waarbij het verbeteren van de openbare ruimte een belangrijke doelstelling is.
Het Korenbeursplein is daarbij als een woon-/marktpleintje aangelegd en heeft een enigszins zuidelijke ambiance.
Omdat kunst in de openbare ruimte deel uitmaakt van deze gebiedsgerichte aanpak heeft stichting [KidOR) van de gemeente de opdracht gekregen een kunstwerk te realiseren op het Korenbeursplein. Het gewenste kunstwerk dient de algemene leefbaarheid te bevorderen en bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.
Ook zal in het kunstwerk een watertappunt moeten worden geÔntegreerd in het kader van het Join the Pipe project.

WinkelAcht
De gemeente Bergen op Zoom doet veel inspanningen om het winkelgebied in het centrum van de stad te verbeteren en aantrekkelijk te maken. De verbinding tussen twee winkelgebieden is daarbij een noodzakelijkheid. De geografische ligging vormt letterlijk een 8 en deze naam/vorm leent zich voor een duidelijke en eenvoudige herkenning in communicatie. De kracht van een winkel-acht schuilt in Ďhet in elkaar doorlopen van de ene lus in de andere.

De gemeente heeft [KidOR) benaderd om middels een aantal kunstuitingen een bewegwijzering te creŽren die niet alleen de winkelacht zichtbaar maakt, maar ook het aanzien van de stad Bergen op Zoom verhoogt. De bewegwijzering dient in die zin dus ook een zelfstandig kunstwerk te zijn.
De opdracht voor de kunstenaar is een route van kunstuitingen te ontwerpen en uit te voeren met een duidelijke wegwijsfunctie. Kunstwerken worden door de kunstenaar aangebracht op straatelementen zoals prullenbakken, elektriciteitshuisjes, muren, parkeerautomaten en bestrating.

Professionele kunstenaars konden tot 22 augustus 2011 uitsluitend op basis van het aangegeven format voorstellen en documentatie inzenden.

Borgvliet/Brede School
Het in nauwe samenwerking met de leerlingen van de school creŽren van een kunstwerk op het terrein van de nieuwe school dat karakteristiek zal zijn voor de school zelf, maar ook voor de centrale plaats die de school in de wijk gaat innemen.
Het kunstwerk dient gebruikt te kunnen worden als speelobject voor de betrokken leeftijdsgroep ( 4 t/m 12 jaar)

moNUment
Kunstwerk met als thema: vrede, veiligheid en samenleving dat een symboolfunctie moet krijgen en in de loop der tijd uit kan groeien tot een monument dat gebruikt kan worden voor bijzondere vieringen en herdenkingen zoals de nationale 4 en 5 mei viering, de viering van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 en de jaarlijkse dag van het respect.

Speelplek Canadalaan
In Warande-west zijn in het kader van de stedelijke vernieuwing drie gedeeltes van de wijk aangepakt, te weten de Blokkendoos, de Guido Gezellelaan en de Vondellaan/Canadalaan en omgeving.
Het ontwerpplan voor Vondellaan/Canadalaan e.o. voorzag in het verbeteren van de leefbaarheid o.a. door middel van het opknappen van de openbare ruimte.

Omdat in dat gebied onvoldoende speelvoorzieningen aanwezig waren werd tevens een speelplek voor de kinderen in de Canadalaan gecreŽerd. Dit is de basis van een kunstopdracht die inmiddels is afgerond met de onthulling op 22 april 2009 van het speelkunstwerk 'Canadapad' van de kunstenaars Wolf Brinkman en Jeroen Hoogstraten.

Transformatieproject
[KidOR) heeft in 2006 als pilot het Transformatieproject Fort-Zeekant gerealiseerd.
Bij de opening werd KidOR-voorzitter Peter Pel geÔnterviewd door Wim de Bie, die op zijn Bieslog aandacht aan het project besteedde.