Tijdens de onthulling van 'Waiting for you'

ware grootte
1024 x 766px (166,2Kb)
foto: Peter Pel

Tijdens de onthulling van 'Waiting for you'

Borgvliet/Brede School

Het in nauwe samenwerking met de leerlingen van de school creŽren van een kunstwerk op het terrein van de nieuwe school dat karakteristiek zal zijn voor de school zelf, maar ook voor de centrale plaats die de school in de wijk gaat innemen.
Het kunstwerk dient gebruikt te kunnen worden als speelobject voor de betrokken leeftijdsgroep ( 4 t/m 12 jaar)


projectomschrijving
contact info


contact info 

stichting [KidOR)
postbus 145
4600 AC Bergen op Zoom

projectleiding

Peter Pel


neem contact op

Tijdens de onthulling van 'Waiting for you'

ware grootte
1024 x 766px (177,1Kb)
foto: Peter Pel

Tijdens de onthulling van 'Waiting for you'

Uit het proces is voortgekomen 'Waiting for you' van Herman Lamers bestaande uit een tweetal sculpturen .
Twee hondjes of knuffels die op een podium kijken naar de deuropening waar de kinderen naar buiten komen. Op deze plek staan ook de ouders te wachten voor hun dochter of zoontje.
In april 2012 is er een derde beeld toegevoegd.


projectomschrijving 

Kunstenaars worden uitgenodigd zich aan te melden door het inzenden van voor dit project relevante informatie + ideeen voor ontwerp en aanpak.
Na selectie zal aan 2 kunstenaars worden gevraagd om een uitgewerkt schetsontwerp/ plan van aanpak te maken
Voor ieder schetsontwerp is 1000 euro beschikbaar.

Wat wordt van de kunstenaar verwacht
Bij de realisatie van het kunstwerk dienen de leerlingen van de school op een of andere wijze betrokken te worden.

Het proces
Het ontstaan van het kunstwerk dient voor zover mogelijk ingebed te worden in het proces van de nieuwbouw en verhuizing naar de nieuwe school.
Hoewel het kunstwerk in eerste instantie aan de school gekoppeld is, heeft het straks ook een centrale uitstraling naar de hele wijk.
Gezien de heterogene samenstelling van de leerlingen van de school die een weerspiegeling vormt van de wijk moet bij het tot stand komen van het kunstwerk rekening gehouden worden met die heterogeniteit van bevolkingsgroepen (autochtoon, allochtoon)

Vereisten
Ervaring met en gevoel voor kinderen.
Van de kunstenaar wordt verwacht dat hij/zij tijdens het proces tijd beschikbaar heeft om contact met de kinderen van de school te hebben.
Ervaring met soortgelijk werk strekt tot aanbeveling.
Jonge kunstenaars worden uitdrukkelijk gevraagd om zich aan te melden.
Belangrijker dan de portfolio is een schets van de ideeŽn hoe e.e.a aan te pakken en het proces te leiden.

Jurering
Wordt samengesteld uit:
vakspecialisten (o.a. kunstenaars)
vertegenwoordiger uit de wijk
vertegenwoordiger van de school
een leerling van de school


De organisatorische ondersteuning wordt uitgevoerd door Kidor op basis van een plan van aanpak.
De inhoudelijke bewaking gebeurt door KidoR.

Planning
1 opdrachtomschrijving/vaststellen budget Voorjaar 2010
2 advertentie in BK krant + aanschrijven kunstenaarscontacten KidOR juni
3 samenstellen jury juni
4 uiterste inlevertermijn portfolio en ideeen 5 juli
5 jurerering week 12 juli
6 keuze 2 kunstenaars voor het maken van een gedetailleerd schetsontwerp/plan van aanpak week 12 juli
7 indienen schetsontwerp/plan van aanpak 15 september
8 definitieve keuze kunstenaar(s) 1 oktober
9 Realisatie okt. t/m juni 2011
10 Onthulling Bij opening van de nieuwe school

Budget
Voor de realisatie van het kunstwerk is een bedrag van 25.000 euro (Incl. BTW en honorarium kunstenaar) uitgetrokken.