kunstwerken van
Johanna Kruit


zonder titel 2013
zonder titel

zonder titelJohanna Kruit kaart

www.johannakruit.nl

Johanna Kruit (Zoutelande, 1940) houdt altijd een sterke binding met de duinen, het strand en de zee. Deze verbondenheid komt duidelijke naar voren in veel van haar gedichten en verhalen. Ook nachtelijke taferelen en dromen zijn dikwijls een inspiratiebron voor de dichteres.

Naast de geheimzinnige sfeer wordt Johanna Kruit gewaardeerd voor haar inzicht in het gevoelsleven van jongeren en hoe ze dit verwerkt in haar gedichten. Vooral gevoelens waar jongeren in de tienerleeftijd mee te maken krijgen komen voor het voetlicht. Maar ook kinderen probeert ze aan te spreken door moeilijke levensvragen en angsten in eenvoudige woorden weer te geven.

Haar eenvoudige, herkenbare woordkeus en de vrije dichtvorm doen geen afbreuk aan de toegepaste lyrische middelen zoals beeldspraak en assonanties. Hierom wordt haar werk vaak tot de overgangspoŽzie (van jeugd naar volwassen) gerekend. Ten slotte speelt ook het ritme in haar gedichten een bijzondere rol. Vaak is dit een meeslepend ritme dat lijkt op dat van een eeuwenoude bezwering of toverformule. Zo wordt het waas van geheimzinnigheid nog eens extra versterkt.