Schatbewaarders van de Bergse vastenavend

Corrie Hagenaars-Levolger, 2005

hoek Moeregreb-Morganstraat
kaart

Schatbewaarders van de Bergse vastenavend

ware grootte
480 x 640px (73,5Kb)
foto: Cees Vanwesenbeeck

Schatbewaarders van de Bergse vastenavend

Corrie Hagenaars-Levolger

Corrie Hagenaars-Levolger, Molstraat 12-14, 4611 NL Bergen op Zoom, tel.: 0164-299961; 06-51147940.
Corrie Hagenaars (Bergen op Zoom, 1950) is als beeldend kunstenaar werkzaam. Als kind al was boetseren haar lust en haar leven. Zij ontwikkelde zich naast haar onderwijsopleiding en het lesgeven, in het maken van beschilderde kleiplastieken. Vervolgens maakte zij ijle langgerekte figuren in gips. Na de ontdekking van het zogeheten poly-brons werkte zij in dit materiaal en werd haar werk zeer gewild en succesvol. Naast beeldend kunstenaar is zij directeur van galerie De Mollegangen in Bergen op Zoom.

Zie ook de nieuwsberichten in het dossier Hagenaars-Levolger, Corrie

zie ook:
Pottertje
Sterrenkinderen

figuratief

Op 23 april 2005 werd op de hoek van de Moeregrebstraat-Morganstraat een beeld onthuld getiteld 'Schatbewaarders van de Bergse vastenavend'. Het beeld is een geschenk van de vastenavond-verzamelclub 't Veldteke aan de Bergse bevolking. Het stelt een (anonieme) vastenavondvierder voor. De aanleiding voor dit geschenk was het 22-jarig bestaan van de club in 2000. De financiering van het beeld dat ontworpen en vervaardigd is door Corrie Hagenaars, werd mogelijk gemaakt door de verkoop van het boekje 'Vastenavend uitgeleed'. Van meet af aan was het de bedoeling dat het beeld iets met vastenavond te maken moest hebben. De uiteindelijke keuze van het geschenk werd bepaald door de leden maar dat ging niet zonder slag of stoot. Talloze ideeen werden geopperd maar die bleken vaak niet uitvoerbaar. Enerzijds vanwege de te hoge kosten, anderzijds vanwege de locatie. Het beeld is uiteindelijk geplaatst tegenover een bekend vastenavondcafé 't Zwijnshoofd, beter bekend onder de naam 't Achterom.

Technische gegevens: paverpol.


Literatuur

De Bergen op Zoomse Bode 20 april 2005.


Particulier initiatief


Schatbewaarders van de Bergse vastenavend

ware grootte
480 x 640px (61,1Kb)
foto: Cees Vanwesenbeeck

Schatbewaarders van de Bergse vastenavend