Van Grutingbank

anoniem, 1977

plantsoen Rijtuigweg
kaart

cultuur-historisch

Hendricus Jacobus (Hans) Gruting (Klundert 1890-Bergen op Zoom 1976) werd in 1936 als notaris in Bergen op Zoom benoemd. Vanaf 1958 was Van Gruting voorzitter van de Openbare Leeszaal en samen met de gemeentearchivaris Korneel Slootmans, die voorzitter van de R.K. Leeszaal was, werd tussen beide leeszalen in 1967 een fusie tot stand gebracht. Als naam voor de nieuw gefuseerde bibliotheek werd de naam 'Erasmus' gekozen. Van Gruting was van 1913-1929 hoofdbestuurslid van de Broederschap van kandidaat-notarissen, van 1920-1940 secretaris van Societeit Thalia, van 1932 was hij secretaris van de vereniging 'De Ambachtsschool voor Bergen op Zoom en omstreken'. Tot de Tweede Wereldoorlog was hij commandant van de Burgerwacht. Voorts was hij bestuurslid van de afdeling Bergen op Zoom van de Koninklijke Vereniging 'Oost en West', en van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Hij was voorzitter van de afdeling Bergen op Zoom van het Nederlands Oorlogsgraven Comité, en Rentmeester van het Protestants Weeshuis. Hans van Gruting werd in 1963 voorzitter van de opgerichte Stichting Vrienden van het Markiezenhof die tot doel had de museale collectie met aankopen te verrijken. In 1960 legde Van Gruting zijn functie neer waarna hij in 1976 overleed. Vanwege zijn verdiensten voor de stad werd in 1977 een bank aan hem gewijd die onthuld werd door zijn weduwe, Mevrouw W.A.P.M. van Gruting-de Fraiture. Op de gedenksteen die de bank siert staat vermeld "H.J. van Gruting, 1890-1976, notaris, vriend van deze stad". De Heer N. van Kaam, voorzitter van de Woningbouwvereniging Bergen op Zoom en lid van het comité dat zich beijverd had om de Van Grutingbank te realiseren sprak over Van Gruting "Hij genoot veel vertrouwen bij alle Bergenaren. Hij leefde met geheel Bergen op Zoom mee. Als bestuurslid van societeit Thalia, van de ambachtsschool en van het protestants weeshuis. Maar ook als beschermheer van het Bergen op Zoomse Mannenkoor en als bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof. En dan in de zestiger jaren vinden wij hem terug, eerst als adviseur, later als president-commissaris van de Woningbouwvereniging. Daarbij heeft hij eens gezegd mee te werken aan de uitbouw van onze mooie stad Bergen op Zoom. Want dat staat boven alles vast: Bergen op Zoom was zijn tweede liefde. [...] Omdat we hem niet willen en niet mogen vergeten hebben wij hier op deze plaats, waarvan wij weten dat die hem dierbaar was, deze bank met gedenksteen opgericht tot zijner nagedachtenis."


Literatuur

Brabants Nieuwsblad 4 juni 1977.


Particulier initiatief