Ballerina

Anton van Meurs, 1954 (gegoten 2008)

Stadsschouwburg De Maagd
kaart

Ballerina

ware grootte
452 x 1264px (304,7Kb)

Ballerina

Anton van Meurs

Anton van Meurs (Rotterdam 1910 - Bergen op Zoom 1991) kreeg privélessen van G.D. Labots te Rotterdam (1923 - 1926) en volgende een opleiding aan de Akademie van Beeldende Kunsten te Rotterdam (1937 - 1940). Hij was een leerling van D. Bautz (1937 - 1940), Gerard Hoppen (1937 - 1940) en Herman Mees (1937 - 1940). lezen

zie ook:
de Geit van Mie den Os
Egel
Ingenium Vitae

figuratief

Het beeld Ballerina, door Anton van Meurs in 1954 in gips gemaakt, is in 2008 in brons gegoten en op 16 mei van dat jaar door de Rotaryclub Centrum aangeboden aan de gemeente Bergen op Zoom.

Het kunstenaarschap heeft bij Anton van Meurs en zijn vrouw Martha de Jonge altijd voorop gestaan en het gezin heeft daardoor grote armoede gekend. Daardoor zijn er weinig werken van hem in brons gegoten. Hij werkte met goedkopere materialen zoals gegoten cement.

In de openbare ruimte van Bergen op Zoom staat een drietal kunstwerken van Anton van Meurs. Allereerst ‘De Egel’ bij de basisschool De Driemaster. Dit kunstwerk is 20 mei 2001 overgedragen aan de gemeente.
Ten tweede een in aluminium gegoten reliëf ‘Ingenium Vitae’ dat Anton van Meurs in 1961 in opdracht vervaardigde voor De Holland, de latere RMI, en dat bij de sluiting van de fabriek is verwijderd en in 2005 is herplaatst in de muziekbuurt.
Het bekendste beeld van Van Meurs is ‘Het geitje’ op het Bleekveldje.

Een ander kunstwerk, ‘Jonge Vrouw’, van gegoten cement, is bij de verbouwing van de O. Elsemanschool uit veiligheidsredenen naar de gemeentewerf gebracht en aldaar met een groot aantal verkeersborden ontvreemd.

Mart Franken, beeldend kunstenaar, heeft jarenlang zijn atelier gehad in het woonhuis annex atelier van Martha van Meurs-de Jonge aan de Kerkstraat. Naast collega's waren mevrouw Van Meurs en hij ook vrienden. Toen Martha van Meurs verhuisde naar de Scheldeflat zijn enkele kunstwerken opgeslagen in de garagebox, waaronder een gipsen beeld voorstellende ‘Ballerina’.

Mart Franken heeft een particulier uit Bergen op Zoom hierop attent gemaakt en deze heeft een mal van het beeld laten maken en in een contract met mevrouw Van Meurs laten vastleggen dat er twee exemplaren in brons van gegoten mochten worden: een voor hemzelf en een voor de gemeente Bergen op Zoom. Rotaryclub Centrum heeft de kosten van het gieten betaalt.

Het beeld is 182 cm hoog en van een hoge artistieke klassieke kwaliteit. Vanwege de recente brons- en koperdiefstallen is het gezien de fragiliteit van het kunstwerk niet wenselijk het buiten te plaatsen.

Gezien het thema is stadsschouwburg De Maagd als meest aangewezen plaats voor een binnenlocatie uitgezocht. Het beeld staat op de eerste verdieping in de schouwburg, dusdanig dat het vanaf de begane grond en de tweede verdieping goed zichtbaar is.


Bergen op Zoom (gemeente)


Ballerina

ware grootte
468 x 311px (28,6Kb)
foto: Tonny Presser/het fotoburo

Ballerina