kunstwerken van
Hans Blank


Saamhorig en eendrachtig 2015
Saamhorig en eendrachtig

Saamhorig en eendrachtigHans Blank kaartHans Blank (Zaanstreek 1952 - Den Oever 2019) studeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, onder leiding van o.a. Professor Piet Esser. Hij exposeerde in binnen- en buitenland, onder meer in Amerika, Frankrijk, Ierland en Denemarken.
Sinds 1989 woonde en werkte de kunstenaar een groot deel van het jaar aan de zuidwestkust van Ierland. Keltische invloeden waren sindsdien in veel van zijn werken terug te vinden.

Zie ook de nieuwsberichten in het dossier Blank, Hans