Wig

Auke van der Heide, Jan Wessendorp, 2000

stadspark Kijk in de Pot
kaart

Wig

ware grootte
800 x 600px (648,4Kb)

Wig

Auke van der Heide

www.aukevanderheide.nl
Auke van der Heide volgde een opleiding aan de Gelderse Leergangen (NLO), afdeling tekenen en textiele werkvormen, te Nijmegen (1975-1981). Hij was leerling van onder andere Harry Boom en Hans Roebers. Van 1988 tot 1991 volgde hij een opleiding aan de Hogeschool Interstudie, later Hogeschool Gelderland Educatieve Faculteit (NLO), afdeling Tekenen, te Nijmegen. lezen

zie ook:
De Emmer van Toen is de Buis van Nu
Tijdcapsules
Veldschans

Jan Wessendorp

www.janwessendorp.nl
Johannes George (Jan) Wessendorp (Soerabaja 1940) volgde een opleiding aan de MTS voor de Fotografie en Fototechniek te Den Haag en aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag in de technieken schilderen, tekenen en ruimtelijke vormgeving. Hij was een leerling van Paul Citroen, Rein Draijer, en Hugo Liebe. Wessendorp is als tekenaar, schilder en beeldhouwer werkzaam. lezen

zie ook:
De Emmer van Toen is de Buis van Nu
Tijdcapsules
Veldschans

land-art

Op 17 december 1998 besloot de gemeenteraad van Bergen op Zoom het gebied Kijk in de Pot te ontwikkelen tot een stadspark. Dit terrein van ruim twintig hectare maakte in de 17de eeuw deel uit van het vestingwerk van de stad en was daarna in gebruik als militair oefenterrein. De naam Kijk in de Pot dankt het aan een gelijknamige uitkijktoren die zich oorspronkelijk op de plek van de latere lunet met die naam bevond.

Ir. Dr. Pieter Germeraad, landschapsarchitect, ontwierp een plan "stadspark Kijk-in-de-Pot". Op het terrein bevonden zich nog drie restanten van historische locaties. Het kunstenaarscollectief B.O.Z.O. bestaande uit Auke van der Heide, Bart Stuart en Jan Wessendorp, diende op 15 september 1999 een "ontwerpschets historische locaties in het stadspark Kijk-in-de-Pot" in. De historische locaties werden beeldend gereconstrueerd.

Twee lunetten, V-vormige verdedigingswerken die vanaf 1699 gebouwd werden naar ontwerp van Menno van Coehoorn, werden beeldend gereconstrueerd tot de 'Wig'. Het werk bestaat uit geheel met puin gevulde schanskorven en vormt in het landschap een confrontatie met de schaal en het karakter van de fortificaties rond Bergen op Zoom uit de tijd van Menno van Coehoorn. Het werk is een markante begrenzing van het park aan de zuidzijde. Beeldend vormt het een schakel tussen de urban villa's en de natuurparkzone.

Een lange rechte stippellijn van schanskorven markeert de positie van het lunet Rasant en eindigt in een projectie in het landschap van de enorme afmetingen van het lunet Kijk-in-de-Pot. Het gebruikte puin vertelt het verhaal van het verloren verleden maar is door zijn toepassing - gevat in grote blokken van 100 x 100 x 250 cm - tevens een materiaal dat de kracht van de fortificatie oproept en dat staat voor menselijk ingrijpen, weerbaarheid, barrière.


Bergen op Zoom (gemeente)


Wig

ware grootte
800 x 600px (590,7Kb)

Wig