Stenen Strofen: 'Jubelstadje' onthuld

in dossier: Stenen Strofen | Duinkerken, Anton van

21 februari 2011 Auke
(uit: BN/DeStem van maandag 21 februari 2011; door Ton Hopmans) BERGEN OP ZOOM – Onder het mot­to ‘Lòòpende Zake’ heeft de Stich­ting Vastenavend gisteren gevierd dat de naoorlogse vastenavend dit jaar 66 jaar bestaat. Daarvoor was een programma sa­mengesteld dat vrij vroeg in de middag begon bij Hotel Tulip Inn (vroeger hotel De Schelde) waar de Stichting Vastenavend in 1946 is opgericht. Langs de gevel werd een manifest uit 1946 uitgerold waaronder 44 mannen hun hand­tekeningen hadden gezet. „Zij heb­ben er voor gezorgd dat wij al 66 jaar zalig vastenavend vieren”, zei voorzitter Koert Damveld van de Stichting Vastenavend. Achter dweilband Krabbestamp trok de Boerenploeg met de genodigden naar de Mariahoek waar Nilles III het gedicht 'Jubelstadje' onthulde dat Anton van Duinkerken in 1923 schreef en dat is aangebracht tegen de gevel van Chocolade-boutique ‘De 2e helft’. Het gedicht bestaat uit zes strofen, drie daarvan zijn aangebracht op de gevel. In de Hof­zaal werd het gezelschap vervol­gens met champagne ontvangen door Prins Nilles III die in zijn toe­spraak zowel terug- als vooruit blikte. Hij noemde vastenavend het belangrijkste en meest gedra­gen evenement van Bergen op Zoom en sprak van een gemeen­schapsfeest. Nilles III: „Bij de start in 1946 stonden er briljante gees­ten aan het roer en hun bood­schap kwam goed over bij de be­volking. Het is een feest van tradi­ties die door generaties aan elkaar wordt doorgegeven.”

terug