De rotonde in de wijk Oosterheem

ware grootte
640 x 339px (28Kb)
foto: pr

De rotonde in de wijk Oosterheem

Werk van Gerard Huisintveld: Vogelrotonde in het groen

in dossier: Huisintveld, Gerard

17 maart 2012 Auke
(uit: Postiljon) ZOETERMEER - De gemeente is deze week begonnen met de beplanting van de vogelrotonde op de kruising Thomas More laan en Martin Luther King laan in Oosterheem. De vogelrotonde is er gekomen met geld dat Zoetermeer won met de Stadsvogelprijs. De vogelhuisjes zijn al eerder neergezet en nu wordt de rotonde verder ingericht met beplanting. Bij de keuze voor de planten is gekeken naar soorten die aantrekkelijk zijn voor vogels, waarbij het aspect verkeersveiligheid meetelt. Daarom komen er laaggroeiende planten. De rotonde staat symbool voor de 3 V's die nodig zijn voor vogels: voedselvoorziening, voortplanting, en verstopgelegenheid (veiligheid). Hiermee is het kunstzinnige inrichting voorstel van Gerard Huisintveld uitgevoerd en afgerond.

Het kunstwerk symboliseert hoe welkom vogels ook in de nieuwbouwwijk Oosterheem zijn. De beplanting onder de huisjes biedt een waar restaurant voor vogels. En nu maar eens kijken of de huisjes gebruikt gaan worden en of de bewoners van Oosterheem het voorbeeld volgen en in hun eigen tuin met de 3 V's voor vogels aan de slag gaan.

Campagne
De stadsvogelcampagne heeft zich voornamelijk toegespitst op het verbeteren van huisvesting voor stadsvogels in Oosterheem. Met als doel vijftig verschillende broedvogelsoorten in Oosterheem. Er is door de vogelwerkgroep een overzicht gemaakt welke broedvogelsoorten kans hebben om in Oosterheem voor kunnen komen, en welke maatregelen er voor nodig zijn om ze te krijgen dan wel te houden. Hiermee won Zoetermeer in 2008 de Stadsvogelprijs.

terug