Werk van Tine van de Weyer: Bels Lijntje SmokkelSouvenirSnoer (145 )

in dossier: Weyer, Tine van de

28 maart 2010 Auke
(uit: TilburgZ.nl) Tilburgs Nachtburgemeester Zeus Hoenderop heeft elke maand, van volle maan tot volle maan, een vrouw aan zijn zijde, een zogenaamde maanscout. De maanscout die door de maan van maart wordt aangestuurd is Tine van de Weyer die op haar eigen wijze van 30 maart tot 27 april de nachtburgemeester ondersteunt. Het thema dat fr zevende maascout heeft gekozen is ‘verbinding’.

Zowel op sociaal-economisch, cultureel als op fysiek gebied: maatschappelijk speelt verbinding een fudamentele rol. Tine van de Weyer is beeldend kunstenaar en koppelt met dit project haar werk als raadslid met mobiliteit in portefeuille aan geschiedenis, toeval en verbeelding.

In de benadering van de maartmaanscout staat de mens als observator die zijn omgeving verkent naar het onopvallend bijzondere centraal. Speurend naar het toeval dat op zijn pad komt en dat als een kleinood gekoesterd kan worden. Dit pad is voor het SmokkelSouvenirSnoer (145) het Bels Lijntje geworden.
Het ‘Bels Lijntje’ als een reliek van anderhalve eeuw geleden en ooit aangelegd als een spoorlijn die Amsterdam via Tilburg en Turnhout met Parijs zou moeten verbinden. Het 19e eeuwse optimisme om de twee zuidelijke steden tot internationale knooppunten te bombarderen is 145 jaar later nauwelijks te geloven en vanuit dit perspectief gezien komt de discussie 150 jaar later over een mogelijke megamall op de grens van beide landen in een andere, wellicht enigszins ironische context te staan.

Was een spoor richting Europa via Tiburg een megalomane gedachte? Wie zal het zeggen. Feit is wel dat de economische crisis die volgde op de Eerste Wereldoorlog het einde betekende van de ambitieuze spoorverbinding en in de loop der jaren werd het tracé gebruikt om er een 30 km lang fietspad over aan te leggen.
Een eeuw later is er in een nieuwe crisistijd volop aandacht niet alleen voor duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit maar ook voor gezondheid en sportiviteit en verbindt het Bels Lijntje als fietspad het niet gemotoriseerd verkeer vanuit Tilburg via Riel, Alphen, Baarle-Nassau, Baarle-Grens en Weelde met Turnhout.

Na een roemruchte geschiedenis van het grensgebied waarin de hoofdrollen werden vervuld door smokkelaars, stropers en sifflerende stoomtreinen is het voor maanscout Tine van de Weyer een uitdaging om ihkv haar periode als maanscout een sociaalculturele ode aan het Bels Lijntje te brengen met het project ‘Bels Lijntje SmokkelSouvenirSnoer (145)’

Te starten tijdens haar maanscoutperiode vanaf 30 maart (en doorlopend gedurende de rest van de zomer) roept zij fietsers die zich via het Bels Lijntje verplaatsen op om een souvenir mee te nemen van wat ze onderweg zijn tegengekomen. Dat kan van alles zijn en kan variëren van een bierviltje uit Weelde, een verloren poppetje van een kind dat nu verdrietig is, een pluk haren van een pony die jeuk had en zich schuurde langs het prikkeldraad tot een foto van een bijzondere plek. De enige voorwaarde is dat de vinder aangeeft waarom juist dit hem is opgevallen en een plaats verdient in het ‘Bels Lijntje SmokkelSouvenirSnoer (145)’. De fietser/wandelaar dus als scout, smokkelaar en souvenirjager die zijn smokkelwaar zowel kan vinden als kan of kopen; alles is geoorloofd als er maar een verhaal aan vast zit.

De 145 voorwerpen (voor elke jaar één ‘piketpaaltje’ in de geschiedenis van het Lijntje) worden in de loop der tijd vertaald in kleine kunstwerken. Hoe dit gebeurd is nog een verrassing. Tenslotte zou de verbeelding van het Bels Lijntje SmokkelSouvenirSnoer (145) moeten leiden tot een tentoonstelling zowel in Tilburg als in Turnhout met een daarbij behorende publicatie met verhalen van passanten.

De scout/smokkelaar/souvenirjagers die samen aan deze ketting willen rijgen en een bijdrage willen leveren als een ode aan de verbinding tussen noord en zuid kunnen als ze iets hebben gevonden dat hen de moeite waard lijkt een reactie sturen naar Tine van de Weyer. (tine.weyer@planet.nl) waarna er contact wordt opgenomen over de overdracht.

terug